รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
สุรพล  เนสุสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
-
-
-
138
Gold
2
ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
139
-
-
-
139
Silver
3
ธีทัต  ดลวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
140
-
-
-
140
Bronze
4
เตชทัต  ศุภสินอธิกา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
142
-
-
-
142
5
ภุชงค์  รุ่งอินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
148
-
-
-
148
6
ชัชวาล  นิมโรธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
150
-
-
-
150
7
ปิยะปทีป  เเสงอุไร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
158
-
-
-
158
8
ชาญกิจ  คำพวง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
159
-
-
-
159
9
ภิรมย์  เชนประโคน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
162
-
-
-
162
10
ภูมินทร์  ฮงมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
162
-
-
-
162
11
กัมปนาท  เทียนน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
171
-
-
-
171
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified