รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
2
สุชาติ  สุวรรณวงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Silver
2
สุชาติ  สุวรรณวงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
-
-
-
138
Silver
1
พิพัฒน์  ตันวิบูลวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
138
-
-
-
138
Gold
1
พิพัฒน์  ตันวิบูลวงศ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
138
-
-
-
138
Gold
3
บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
139
-
-
-
139
Bronze
3
บุณยฤทธิ์  ปัญญาภิญโญผล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
139
-
-
-
139
Bronze
5
ภานุวัฒน์  บุญยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
148
-
-
-
148
5
ภานุวัฒน์  บุญยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
148
-
-
-
148
4
พัฒนพงศ์  โตภาคงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
-
-
-
148
4
พัฒนพงศ์  โตภาคงาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
148
-
-
-
148
6
ณัฐพล  ฤกษ์เกษมสันติ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
151
-
-
-
151
6
ณัฐพล  ฤกษ์เกษมสันติ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
151
-
-
-
151
8
ธนภัทร  มาลีลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
153
-
-
-
153
8
ธนภัทร  มาลีลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
153
-
-
-
153
7
ปวิธ  สุธารัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153
-
-
-
153
7
ปวิธ  สุธารัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153
-
-
-
153
9
นคร  ทิพยาวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
166
-
-
-
166
9
นคร  ทิพยาวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
166
-
-
-
166
10
ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
180
-
-
-
180
10
ศุภณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
180
-
-
-
180
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified