รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ กอล์ฟ - บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36 สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
1
ภิญญดา  ศรัทธาปิติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
138
-
-
-
138
Gold
2
มรกต  เปี่ยมใจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139
-
-
-
139
Silver
3
สุพินดา  คูณมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
-
-
-
140
Bronze
4
รัชนี  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
145
-
-
-
145
5
วิริชดา  ปานงาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
147
-
-
-
147
6
สังวาลย์  สิทธิธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
147
-
-
-
147
7
กาญจนา  ดาราศักดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
153
-
-
-
153
8
สายพิณ  สันทัด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
155
-
-
-
155
9
รัชนี  ปุณโณทก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
157
-
-
-
157
10
ยุพิน  ศุพุทธมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
157
-
-
-
157
11
นวลละออ  แสงสุข
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
161
-
-
-
161
12
กรกฏ  ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
176
-
-
-
176
13
พรอุมา  วงศ์เจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
183
-
-
-
183
14
สถาพร  นาวานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
184
-
-
-
184
15
วาสนา  บุตรโพธิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
189
-
-
-
189
16
ผกามาศ  รัตนบุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
201
-
-
-
201
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified