รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ สายที่ สาย M60 .None
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
วรภบ คำภิรมย์ 28'
วีระยุทธ จันทร์คล้อย 31'

Remark :
2
ชรินทร์  เหนี่ยงแจ่ม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10
เอกลักษณ์   ไผ่เจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5
สืบพงศ์  ช้างบุญชู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
16
ไพโรจน์  รักษาศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
13
ภูชิต  ทรัพย์เสริมสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
11
วีระยุทธ  จันทร์คล้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
15
ประเสริฐ  เรืองกระโทก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
12
ศักดา  ดีมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
17
วรภบ  คำภิรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14
จักรพงศ์  พงศ์ธไนศวรรย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8
ณัฏฐนันท์  ลมทวีวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9
สาโรจน์  ทะสุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4
อุเทน  แตงโม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3
อัครวัชร  เล่นวารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1
พจน์  เจริญพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6
อภิสิทธิ์  น้ำประสานไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 20'
วิศรุติ เยื่อใย 7'
วิศรุติ เยื่อใย 12'

ครึ่งหลัง
วิศรุติ เยื่อใย 37'

Remark :
8
สารัช  ดีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
9
มานิตย์  พิพัฒน์พุฒิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
11
กิตติศักดิ์  คุ้มถนอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
73
ศุภกฤษ  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
15
วิศรุติ  เยื่อใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3
สมชาติ  เกตุพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
7
เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
29
สุชาติ  เพชรเทียนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
10
อาณัติ  หน่อทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
20
สถาพร  จะนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
14
บุรินทร์  นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
18
ไพรัช  วรศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
36
สำราญ  สุขแสวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye