รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสาม สาย M57 คู่ที่ 57
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
4
1
-
 
ครึ่งหลัง
ณัฏฐนันท์ ลมทวีวงศ์ 21'
เอกลักษณ์  ไผ่เจริญ 23'

เตะจุดโทษ
เอกลักษณ์  ไผ่เจริญ '
ศักดา ดีมูล '
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย '
วรภบ คำภิรมย์ '

ใบเหลือง
เอกลักษณ์  ไผ่เจริญ 40'

Remark :
2
ชรินทร์  เหนี่ยงแจ่ม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10
เอกลักษณ์   ไผ่เจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5
สืบพงศ์  ช้างบุญชู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
16
ไพโรจน์  รักษาศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
13
ภูชิต  ทรัพย์เสริมสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
11
วีระยุทธ  จันทร์คล้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
15
ประเสริฐ  เรืองกระโทก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
12
ศักดา  ดีมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
17
วรภบ  คำภิรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14
จักรพงศ์  พงศ์ธไนศวรรย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8
ณัฏฐนันท์  ลมทวีวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9
สาโรจน์  ทะสุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4
อุเทน  แตงโม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3
อัครวัชร  เล่นวารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1
พจน์  เจริญพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6
อภิสิทธิ์  น้ำประสานไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
3
-
-
 
ครึ่งหลัง
อนุพงศ์ อารีรักษ์ 24'
นพดล นันทชัย 36'

เตะจุดโทษ
บุญฤทธิ์ แก้วประชุม '
พัฒนพงษ์ วงษ์สุวรรณ '
นพดล นันทชัย '

Remark :
51
ชนะพล  เลี้ยงถนอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
33
อลงกรณ์  กลิ่นทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
11
สมคิด  คุนาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
18
บุญอนันต์  ชื่อสุธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
14
อนุพงศ์  อารีรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
84
พิศาล  บุตรชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
7
บุญฤทธิ์  แก้วประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
15
ทศพล  คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5
สุขสันต์  กัลยาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
17
นพดล  นันทชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye