รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสาม สาย M55 คู่ที่ 55
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
-
2
-
 
ครึ่งแรก
ธงชัย ทองแตง 18'

ครึ่งหลัง
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 25'

ใบเหลือง
ทองอินทร์ สุยะทา 14'
ศรีรัตน์ ฆ่องนอก 17'

Remark :
1
นิธิพันธ์  บุญเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
23
โยธิน  แพทย์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
9
นรเสฎฐ์  วิชัยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
13
ธงชัย  ทองแตง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
7
ศรีรัตน์  ฆ่องนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
22
สมพร  ธุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
11
ปวรปรัชญ์  ศิริทรัพย์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
10
เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
29
เอกชัย  แซ่คู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
55
นิสิต  ภูครองตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
18
เอกรัฐ  หล่อพิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
20
ศิริชัย  ต่อสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
33
มานะ  ศรีสาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
21
ทองอินทร์  สุยะทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
12
วาริท  สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
4
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
กิตติศักดิ์ คุ้มถนอม 36'
กิตติศักดิ์ คุ้มถนอม 39'
วิศรุติ เยื่อใย 32'
วิศรุติ เยื่อใย 39'

Remark :
8
สารัช  ดีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
9
มานิตย์  พิพัฒน์พุฒิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
11
กิตติศักดิ์  คุ้มถนอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
73
ศุภกฤษ  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
15
วิศรุติ  เยื่อใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3
สมชาติ  เกตุพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
7
เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
29
สุชาติ  เพชรเทียนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
10
อาณัติ  หน่อทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
20
สถาพร  จะนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
14
บุรินทร์  นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
18
ไพรัช  วรศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
36
สำราญ  สุขแสวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye