รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสาม สาย M54 คู่ที่ 54
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
3
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
ธรรมรัตน์ สภาผล 6'
วรัญญู ขวัญวิชา 9'
อัมรินทร์ แก้วของแก้ว 18'

ครึ่งหลัง
ธรรมรัตน์ สภาผล 24'
ธรรมรัตน์ สภาผล 36'
อัมรินทร์ แก้วของแก้ว 36'

ใบเหลือง
วรัญญู ขวัญวิชา 11'

Remark :
5
พิศิษฐ์  เรืองน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
11
ณรงค์ศักดิ์  ศิริธะโร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
18
เจษฎา  เรืองเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
23
ธีรพัฒน์  อังศุสิงห์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
14
อภิชน  ศรีนวลขาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3
อภิชัย  นกแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
8
ศักดิ์นฤทธิ์  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7
ธรรมรัตน์  สภาผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
65
ดอน  จินทกำโพทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
อัมรินทร์  แก้วของแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9
สุเมธ  โชติโรจน์ผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6
อดิเทพ  สว่างนิพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
17
ประเดื่อง  ช่วยแจ้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13
สมเกียรติ  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
10
วรัญญู  ขวัญวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
2
-
-
2
-
 
ครึ่งแรก
ศรีหราช แสนท้าว 6'
ประวิทย์ ไชยชุมภู 4'

ครึ่งหลัง
วัฒนชัย หาทรัพย์ 31'
กันต์ธีร์ ธนสารประเสริฐ 39'

ทำเข้าประตูตัวเอง
ปิยะ ศรีฉ่อง 23'

ใบเหลือง
พสิน พรหมชนะ 25'
วัฒนชัย หาทรัพย์ 23'

Remark :
3
ทศพล  อินทประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
9
ปิยะ  ศรีฉ่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
2
มานพ  เลิศภัทรวรชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
15
ประวิทย์  ไชยชุมภู
มหาวิทยาลัยมหิดล  
8
กิตติศักดิ์  หารน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
10
เจริญ   ชื่นระรวย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
12
บุญสม  นาคถนอม
มหาวิทยาลัยมหิดล  
14
กันต์ธีร์  ธนสารประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
1
พสิน  พรหมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
4
ศรีหราช  แสนท้าว
มหาวิทยาลัยมหิดล  
7
วัฒนชัย  หาทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
6
วิสรรณ์  ภูฆัง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
11
สัญญา  หิรัญสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล  
5
อานนทศิลป์  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye