รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย M53 คู่ที่ 53
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
1
-
1
 
ครึ่งแรก
จักรกฤช ศรีสังวาลย์ 17'

ครึ่งหลัง
อัยรัสต์ แกสมาน 31'

เตะจุดโทษ
อัยรัสต์ แกสมาน '

ใบแดง
สุบิน ยมบ้านกวย 15'

Remark :
8
นพรัตน์  พวงยิ้มน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
11
นิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
20
พีรวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
19
วัฒนา  ทารอด
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
1
จักรี  ภวาภิรมย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
10
สุบิน  ยมบ้านกวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
9
รัชชานนท์  อ่ำทัพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
7
นิรันดร  ขุนณรงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
18
ธารา  จำเนียรดำรงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
31
วีระพล  พุ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
17
จักรกฤช  ศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
12
กำธร  เรืองทับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
88
วสัน  จันทร์มั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
22
ไกรสร  ภักดีโยธา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
14
อิทธิรัตน์  ทรัพย์มา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
13
อัยรัสต์  แกสมาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
2
2
-
 
ครึ่งหลัง
บุญฤทธิ์ แก้วประชุม 24'
ชนะพล เลี้ยงถนอม 38'

เตะจุดโทษ
นพดล นันทชัย '
บุญฤทธิ์ แก้วประชุม '

ใบเหลือง
สุรชาติ เชาวลิต 15'
ทศพล คงกระพันธ์ 30'

Remark :
51
ชนะพล  เลี้ยงถนอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
33
อลงกรณ์  กลิ่นทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
11
สมคิด  คุนาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
18
บุญอนันต์  ชื่อสุธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
14
อนุพงศ์  อารีรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
84
พิศาล  บุตรชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
7
บุญฤทธิ์  แก้วประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
15
ทศพล  คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5
สุขสันต์  กัลยาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
17
นพดล  นันทชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye