รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย M51 คู่ที่ 51
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
4
1
-
 
ครึ่งแรก
อนุชิต สุรทิพย์ 16'

ครึ่งหลัง
อนุชิต สุรทิพย์ 27'

เตะจุดโทษ
เอกอัมริน อินดอนกอย '
อนุชิต สุรทิพย์ '
เอกพงษ์ โฮมละคร '
จิตรกร สิริวัฒนากุล '

ใบเหลือง
เอกพงษ์ โฮมละคร 24'

Remark :
สุวิทย์  พรมมากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อนุชิต  สุรทิพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
จิตรกร  สิริวัฒนากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
วรายุทธ  สืบสาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ทรงวุฒิ  แก้ววิศิษฎ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เอกพงษ์  โฮมละคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ธวัชชัย  สิงห์ทุย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปิยะพงษ์  โสนาคู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปราโมทย์  ทุผิว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เอกอัมริน  อินดอนกอย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ไชยวัฒน์  ศรีภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
3
-
-
 
ครึ่งแรก
วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์ 12'

ครึ่งหลัง
วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์ 21'

เตะจุดโทษ
นิคม มีเดช '
ศุภวัฒน์ อรรถเศรษฐากร '
สิทธิศักดิ์ บุญคุ้ม '

Remark :
14
นรินทร์  งามถ้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
19
วีระพัฒน์  ภูมิจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8
สิทธิศักดิ์  บุญคุ้ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
7
เสริมศักดิ์  กรุดเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
9
เด่น  มีประวัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
1
ภัคพล  อั้นน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10
จิรวัฒน์  บุญเหลือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
14
มนตรี  พันธุ์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
6
นิคม  มีเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
12
ประทีป  เพียรสันเทียะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2
ศุภวัฒน์  อรรถเศรษฐากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
11
นิรันดร์  ทรัพย์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3
สายันห์  ผุดวัฒน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4
จักรกฤษณ์  กิตติวงศาโรจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
21
อภิชาติ  วัฒิวรรณผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye