รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย M50 คู่ที่ 50
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
1
1
 
ใบแดง
วัฒนา วณิชชานนท์ 35'

ใบเหลือง
วันเฉลิม ปัญญาดี 32'

Remark :
3
สุรพงษ์  ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
12
ชัยวิชิต  เพชรศิลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
5
ศรายุทธ  ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
4
ต่อลาภ  คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
1
อุทัย  พรมชนะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
6
สัมพันธ์  ตาติวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11
ไพฑูรย์  สุวรรณขจร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
14
ภูสิต  ปุกมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
13
ศุกรี  อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
9
กฤษดา  ผาภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
10
วันเฉลิม  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
8
พีระสันต์  กระต่ายทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
7
วัฒนา  วณิชชานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2
สุวินัย  เลาวิลาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ณรงค์ศักดิ์ โยธา 3'
สมนึก จันขุน 12'

ครึ่งหลัง
สมนึก จันขุน 29'

Remark :
3
รตินันท์  เหลือมพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
14
ชยกฤต  เพชรช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
4
มงคล  กลิ่นทับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
15
สมนึก  จันขุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
30
วิชชุพงษ์   วิบูลเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
8
ปกิต  กำบุญมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
5
ธนากร  ภูเงินขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
10
ภาณุศักดิ์  มูลศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
93
ณรงค์ศักดิ์  โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
11
บัณฑิต  กฤตาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
19
รัฐพล  สมนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
17
รักชาติ  กลิ่นกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
18
เชิดศักดิ์   สุขศิริพัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
20
รพีพงศ์  เปี่ยมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
22
วินัย  มณีกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye