รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย M49 คู่ที่ 49
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
นรเสฎฐ์ วิชัยพาณิชย์ 13'

ครึ่งหลัง
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 36'
วาริท สิงห์ทอง 39'
ศรีรัตน์ ฆ่องนอก 25'

Remark :
1
นิธิพันธ์  บุญเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
23
โยธิน  แพทย์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
9
นรเสฎฐ์  วิชัยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
13
ธงชัย  ทองแตง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
7
ศรีรัตน์  ฆ่องนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
22
สมพร  ธุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
11
ปวรปรัชญ์  ศิริทรัพย์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
10
เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
29
เอกชัย  แซ่คู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
55
นิสิต  ภูครองตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
18
เอกรัฐ  หล่อพิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
20
ศิริชัย  ต่อสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
33
มานะ  ศรีสาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
21
ทองอินทร์  สุยะทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
12
วาริท  สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
3
-
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ 3'
ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ 4'
ธวัชชัย ไชยลังการ 6'

Remark :
2
วิชย์พล  หาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
28
เทอดทูล  โตคีรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
14
ทัดมนู  โพธิสารัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
12
ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
6
ธีระยุทธ  ขอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1
วัชรวุธ  พุทธิรินโน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
8
พงศกร  สุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
4
พีรวัตร  ลือสัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
10
ธีรวุฒิ  ปิงยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
13
ธวัชชัย  ไชยลังการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
11
กำพล  จินตอมรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
16
นิพล  โนนจุ้ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
15
มนตรี  แก้วอยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
7
ก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
27
วิรยะ  เดชแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
17
คชรัตน์  ทองฟัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye