รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย M48 คู่ที่ 48
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
1
2
-
 
ครึ่งหลัง
ชัยชุมพล ชูราษฎร์ 23'
พงษ์พันธ์ ราชภักดี 29'

เตะจุดโทษ
สันติ การีสันต์ 40'

ใบเหลือง
ศุภวัฒน์ จันทร์ปราง 16'
สุวรรณ พรมเขต 28'

Remark :
4
บูชา  ผกากรอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
1
จักรี  ถาวรบรรจบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
3
ชัยชุมพล  ชูราษฎร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
5
ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
27
พงษ์พันธ์  ราชภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
20
เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
19
รุ่งโรจน์  จีนด้วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
13
ศุภวัฒน์  จันทร์ปราง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
12
สันติ  การีสันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
18
อภิรัญธ์  จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
16
สุวรรณ  พรมเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
17
พีรศักดิ์  ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
25
นิคม  อ่อนสี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
10
สมชาย  ตุละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
2
-
1
 
ครึ่งแรก
วิศรุติ เยื่อใย 12'

ครึ่งหลัง
เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 32'

เตะจุดโทษ
กิตติศักดิ์ คุ้มถนอม 40'
วิศรุติ เยื่อใย 40'

ใบแดง
มานิตย์ พิพัฒน์พุฒิกุล 27'

Remark :
8
สารัช  ดีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
9
มานิตย์  พิพัฒน์พุฒิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
11
กิตติศักดิ์  คุ้มถนอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
73
ศุภกฤษ  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
15
วิศรุติ  เยื่อใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3
สมชาติ  เกตุพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
7
เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
29
สุชาติ  เพชรเทียนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
10
อาณัติ  หน่อทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
20
สถาพร  จะนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
14
บุรินทร์  นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
18
ไพรัช  วรศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
36
สำราญ  สุขแสวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye