รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย M47 คู่ที่ 47
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
43
อนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
1
ศราวุธ  ศิลารักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
10
สุทัศน์  คมขำ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
19
ไตรภพ  น้อยวิมล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
15
อดิศักดิ์  ภูผา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
4
สุรสิทธิ์  คำศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2
นพกร  มูลศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
7
จีรศักดิ์  วงศ์พรหมบุตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
9
สมพร  วงษ์จำปา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
8
เชาวเรศ  ถิ่นวิมล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
44
สันติ  สิงห์สุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
6
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
5
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ทศพล อินทประเสริฐ 19'
ศรีหราช แสนท้าว 3'
ศรีหราช แสนท้าว 4'
วัฒนชัย หาทรัพย์ 15'
ประวิทย์ ไชยชุมภู 5'

ครึ่งหลัง
ทศพล อินทประเสริฐ 34'

Remark :
3
ทศพล  อินทประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
9
ปิยะ  ศรีฉ่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
14
พงษ์ธร  เซี่ยงเห็น
มหาวิทยาลัยมหิดล  
2
มานพ  เลิศภัทรวรชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
15
ประวิทย์  ไชยชุมภู
มหาวิทยาลัยมหิดล  
8
กิตติศักดิ์  หารน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
10
เจริญ   ชื่นระรวย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
12
บุญสม  นาคถนอม
มหาวิทยาลัยมหิดล  
13
กันต์ธีร์  ธนสารประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
1
พสิน  พรหมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
4
ศรีหราช  แสนท้าว
มหาวิทยาลัยมหิดล  
7
วัฒนชัย  หาทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
6
วิสรรณ์  ภูฆัง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
11
สัญญา  หิรัญสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล  
5
อานนทศิลป์  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye