รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบสอง สาย M46 คู่ที่ 46
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ธรรมรัตน์ สภาผล 10'
สุเมธ โชติโรจน์ผล 11'

ครึ่งหลัง
ธรรมรัตน์ สภาผล 28'
อัมรินทร์ แก้วของแก้ว 33'
อัมรินทร์ แก้วของแก้ว 38'

Remark :
5
พิศิษฐ์  เรืองน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
11
ณรงค์ศักดิ์  ศิริธะโร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
18
เจษฎา  เรืองเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
23
ธีรพัฒน์  อังศุสิงห์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
14
อภิชน  ศรีนวลขาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3
อภิชัย  นกแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
8
ศักดิ์นฤทธิ์  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7
ธรรมรัตน์  สภาผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
69
ดอน  จินทกำโพทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2
เอกสิทธิ  สรายุทธพิสัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
อัมรินทร์  แก้วของแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9
สุเมธ  โชติโรจน์ผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6
อดิเทพ  สว่างนิพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
28
ไชยยันต์  บัวเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
17
ประเดื่อง  ช่วยแจ้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13
สมเกียรติ  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
10
วรัญญู  ขวัญวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
อาคม กลมเกลี้ยง 30'

Remark :
จุมภฏ  อินทรนัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
18
เฉลิมเกียรติ  แก้วคุ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
10
ยงยุทธ  ดอนแนไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
9
ปฐมพัฒน์  สุภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
21
สุรชัย  จอกโคกกรวด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5
เสน่ห์  ประชากลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
11
เมธี  ประสมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
7
ยุทธนา  กระจายกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
22
อุทิศ  ใจหาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
14
อาคม  กลมเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
8
วีระศักดิ์  นามมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
75
ณัฐวุฒิ  แก้วพิทูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
17
ธีระนิตย์  นามกุณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye