รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย H คู่ที่ 45
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
บุญฤทธิ์ แก้วประชุม 8'

ครึ่งหลัง
หัสนัยน์ สุขธัญญาวัฒน์ 21'

Remark :
51
ชนะพล  เลี้ยงถนอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
33
อลงกรณ์  กลิ่นทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
18
บุญอนันต์  ชื่อสุธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
14
อนุพงศ์  อารีรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
9
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
84
พิศาล  บุตรชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
7
บุญฤทธิ์  แก้วประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
15
ทศพล  คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5
สุขสันต์  กัลยาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
17
นพดล  นันทชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
-
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์ 13'

Remark :
58
อนิรุธ  เทียบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
18
ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
60
ปิยะชาติ  สิทธ์วิภูศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
13
โกษิต  จันทนสมิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
19
ประทีป  อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2
ปฐมพงศ์  จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
5
เกียรติยศ  สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
7
สุจิน  ยิ้มเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เกียรติพงษ์     ศรีจันทึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
56
อรรถพล  ช่วยค้ำชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
25
ยุทธนา  สรวลสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
21
ฉลอง  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
49
คมพันธ์  ชมสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
11
ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
9
ชัยวุฒิ   ชัยฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
22
นพกฤศณ์  ดำน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
24
ประสิทธิ์  แพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye