รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย H คู่ที่ 44
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ 25'
กำพล จินตอมรชัย 39'

Remark :
2
วิชย์พล  หาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
22
เทอดทูล  โตคีรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
14
ทัดมนู  โพธิสารัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
12
ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
6
ธีระยุทธ  ขอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1
วัชรวุธ  พุทธิรินโน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
8
พงศกร  สุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
4
พีรวัตร  ลือสัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
10
ธีรวุฒิ  ปิงยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
13
ธวัชชัย  ไชยลังการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
11
กำพล  จินตอมรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
16
นิพล  โนนจุ้ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
15
มนตรี  แก้วอยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
7
ก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
27
วิรยะ  เดชแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
17
คชรัตน์  ทองฟัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
ทำเข้าประตูตัวเอง
วัชระ เย็นเปรม 3'

Remark :
เกรียงไกร  จริยะปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
9
วันชัย  ซันประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
13
รัฐ  กันภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
18
เจริญ  จารุรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
7
วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
14
เชฐ  ศรีแย้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
1
นิสันติ  ศิลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
15
เขมา  แฉ่งฉายา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
96
วัชระ  เย็นเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
69
ปราโมทย์  ตงฉิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
8
พิศาล  ปานแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
10
สมบัติ  ไวยรัช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
12
บุรีรักษ์  สังข์คงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye