รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย D คู่ที่ 43
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
-
3
-
 
ครึ่งหลัง
ธรรมรัตน์ สภาผล 21'
ธรรมรัตน์ สภาผล 37'

ทำเข้าประตูตัวเอง
สุเมธ โชติโรจน์ผล 18'

ใบเหลือง
สุเมธ โชติโรจน์ผล 32'
อัมรินทร์ แก้วของแก้ว 33'
เจษฎา เรืองเพชร 37'

Remark :
5
พิศิษฐ์  เรืองน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
11
ณรงค์ศักดิ์  ศิริธะโร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
18
เจษฎา  เรืองเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
23
ธีรพัฒน์  อังศุสิงห์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
14
อภิชน  ศรีนวลขาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3
อภิชัย  นกแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
8
ศักดิ์นฤทธิ์  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7
ธรรมรัตน์  สภาผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
19
ดอน  จินทกำโพทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2
เอกสิทธิ  สรายุทธพิสัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
อัมรินทร์  แก้วของแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9
สุเมธ  โชติโรจน์ผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6
อดิเทพ  สว่างนิพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
28
ไชยยันต์  บัวเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
17
ประเดื่อง  ช่วยแจ้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13
สมเกียรติ  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
2
-
 
ใบเหลือง
จันทร์ประดิษฐ์ บุญสวัสดิ์ 23'
ภูเบศ เหล็กผา 27'

Remark :
6
ธนกร  ทองดอนใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10
กฤษณะ  จันทรโชติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16
ภูเบศ  เหล็กผา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
43
เมธี  มาลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
18
บุรินทร์  กิมทรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
30
สุรศักดิ์  ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
55
รัชพล  นิรารัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
9
มหาลาภ  ป้อมสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4
ทนงศักดิ์  สระทองยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
17
จันทร์ประดิษฐ์  บุญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
22
มานิตย์  รุ่งสว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
82
สาโรจน์  เริ่มดำริห์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
8
บุเรงนอง  จักรมุณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
21
นิรอมลี  มะกาเจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
27
ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
23
ทศพล  ศรีศรทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye