รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย G คู่ที่ 42
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
ธรรมรัตน์ วงศ์ต่อม 24'

Remark :
89
ธนพล  สุนทรสุข
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
23
ฐาปกรณ์  อุ่นชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
9
ธรรมรัตน์  วงศ์ต่อม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
19
สุชาติ  กะฉิม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
5
ดนุพล  วงศ์ไชย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
13
ณฐกร  มาไกล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
6
ณัฐพสิษฐ์  วงศ์ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
7
ณัฏฐกิตต์  แก้วจินดา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
18
วิชาญ  มูลจ้อย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
40
พีรพงษ์  เทพปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
16
ภาณุพันธ์  พรหมใจษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
15
พงษธร  อนุฤทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
14
ชูเกียรติ  น้อยฉิม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
กิตติศักดิ์ คุ้มถนอม 8'

ครึ่งหลัง
สารัช ดีงาม 30'

Remark :
8
สารัช  ดีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
9
มานิตย์  พิพัฒน์พุฒิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
11
กิตติศักดิ์  คุ้มถนอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
73
ศุภกฤษ  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
15
วิศรุติ  เยื่อใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3
สมชาติ  เกตุพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
7
เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
29
สุชาติ  เพชรเทียนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
10
อาณัติ  หน่อทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
20
สถาพร  จะนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
14
บุรินทร์  นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
18
ไพรัช  วรศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
36
สำราญ  สุขแสวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye