รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย C คู่ที่ 39
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
กฤษดฎา ซื่อสัตย์ 27'
ธีรศิลป์ วิชัย 33'

Remark :
3
ธีรศิลป์  วิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
14
จักรพงศ์  คิ้วดวงตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5
ประภาส  เมธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
23
เติมพงศ์  เรียนแพง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6
มนตรี  จันต๊ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10
สรพงษ์  บุญสิริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
8
วีรยุทธ  พุทธโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4
จีรศักดิ์  หอมหวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
11
ใด  สายแปง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
19
ปรัชญา  วุฒิอรรถสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
18
นิติ  ชัยปัญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
7
กฤษดฎา  ซื่อสัตย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
13
ถิรพัฒน์  เมืองใจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
88
วีรวัฒน์  เทศเกตุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
21
รัฐพงษ์  บุญชูเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
9
พิทักษ์  เสพวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
26
ปรีชา  นามศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
4
-
-
3
-
 
ครึ่งหลัง
ณรงค์ศักดิ์ โยธา 37'
สมนึก จันขุน 26'
สมนึก จันขุน 24'
สมนึก จันขุน 38'

ใบเหลือง
ภาณุศักดิ์ มูลศรี 40'
รตินันท์ เหลือมพล 14'
สมนึก จันขุน 36'

Remark :
3
รตินันท์  เหลือมพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
14
ชยกฤต  เพชรช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
4
มงคล  กลิ่นทับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
15
สมนึก  จันขุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
30
วิชชุพงษ์   วิบูลเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
8
ปกิต  กำบุญมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
5
ธนากร  ภูเงินขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
10
ภาณุศักดิ์  มูลศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
93
ณรงค์ศักดิ์  โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
11
บัณฑิต  กฤตาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
99
รัฐพล  สมนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
17
รักชาติ  กลิ่นกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
18
เชิดศักดิ์   สุขศิริพัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
20
รพีพงศ์  เปี่ยมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
22
วินัย  มณีกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye