รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย F คู่ที่ 38
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
พรชัย คงอยู่ 26'
อรรถพล ยรรยงเสวี 39'

Remark :
12
อานนท์  พินิจอักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
5
สุทัศน์  กำมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
4
วรพล  จันทร์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
9
ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
18
อรรถพล  ยรรยงเสวี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
พาที  เกศธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
10
ณรงค์  พันธุ์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
7
พรชัย  คงอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
6
วินัย  ชัยเฉลียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
ศิวะรัฐ  คำนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
21
เอกชัย  กนกวจี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
11
สันติพงษ์  ลาภประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
14
ธิติพงศ์  สุกใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
13
ทวิช  กุลวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
9
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
5
4
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ศรีหราช แสนท้าว 8'
พงษ์ธร เซี่ยงเห็น 13'
พงษ์ธร เซี่ยงเห็น 16'
ประวิทย์ ไชยชุมภู 3'
ประวิทย์ ไชยชุมภู 11'

ครึ่งหลัง
อานนทศิลป์ สุวรรณศรี 32'
วัฒนชัย หาทรัพย์ 29'
วัฒนชัย หาทรัพย์ 31'
ปิยะ ศรีฉ่อง 32'

Remark :
3
ทศพล  อินทประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
9
ปิยะ  ศรีฉ่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
14
พงษ์ธร  เซี่ยงเห็น
มหาวิทยาลัยมหิดล  
2
มานพ  เลิศภัทรวรชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
15
ประวิทย์  ไชยชุมภู
มหาวิทยาลัยมหิดล  
8
กิตติศักดิ์  หารน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
10
เจริญ   ชื่นระรวย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
12
บุญสม  นาคถนอม
มหาวิทยาลัยมหิดล  
13
กันต์ธีร์  ธนสารประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
1
พสิน  พรหมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
4
ศรีหราช  แสนท้าว
มหาวิทยาลัยมหิดล  
7
วัฒนชัย  หาทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
6
วิสรรณ์  ภูฆัง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
11
สัญญา  หิรัญสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล  
5
อานนทศิลป์  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye