รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย B คู่ที่ 37
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
3
-
-
 
ครึ่งแรก
สุรสิทธิ์ คำศรี 5'

ครึ่งหลัง
ไตรภพ น้อยวิมล 26'

เตะจุดโทษ
สันติ สิงห์สุ '
ไตรภพ น้อยวิมล '
สุรสิทธิ์ คำศรี '

Remark :
43
อนุรักษ์  ยศสมบูรณ์กลาง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
1
ศราวุธ  ศิลารักษ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
19
ไตรภพ  น้อยวิมล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
15
อดิศักดิ์  ภูผา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
4
สุรสิทธิ์  คำศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2
นพกร  มูลศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
7
จีรศักดิ์  วงศ์พรหมบุตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
9
สมพร  วงษ์จำปา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
8
เชาวเรศ  ถิ่นวิมล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
44
สันติ  สิงห์สุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
4
-
-
 
ครึ่งแรก
อุเทน แตงโม 8'

ครึ่งหลัง
อุเทน แตงโม 23'

เตะจุดโทษ
เอกลักษณ์  ไผ่เจริญ '
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย '
ศักดา ดีมูล '
สาโรจน์ ทะสุ '

Remark :
2
ชรินทร์  เหนี่ยงแจ่ม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10
เอกลักษณ์   ไผ่เจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5
สืบพงศ์  ช้างบุญชู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
16
ไพโรจน์  รักษาศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
13
ภูชิต  ทรัพย์เสริมสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
11
วีระยุทธ  จันทร์คล้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
15
ประเสริฐ  เรืองกระโทก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
12
ศักดา  ดีมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
17
วรภบ  คำภิรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14
จักรพงศ์  พงศ์ธไนศวรรย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8
ณัฏฐนันท์  ลมทวีวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9
สาโรจน์  ทะสุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4
อุเทน  แตงโม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3
อัครวัชร  เล่นวารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1
พจน์  เจริญพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6
อภิสิทธิ์  น้ำประสานไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye