รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย B คู่ที่ 35
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
3
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
ทรรศนะ นวลสมศรี 22'
ทรรศนะ นวลสมศรี 24'
ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ 35'

Remark :
14
ทรรศนะ  นวลสมศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
18
ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
5
ยุทธนันต์  ปานสงฆ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
20
ชัยวัฒน์  พงศ์สุระโสภณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
15
เกียรติศักดิ์  ใบระเหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
12
สุบรรณ  กูหมาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
9
อรุณ  พลอยมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
1
จรัญ  กุญชรินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
19
ธรรมศักดิ์  สงจร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
6
ธีรวิทย์  ทองรักษ์จันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
16
ชัยรัตน์  แซ่สุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
10
อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
4
ปรีชา  รัสมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
13
ธวัชชัย  ประดู่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
4
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
2
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
นำโชค บัวดวง 8'
วิเชียร ขุนเพชร 6'

ครึ่งหลัง
นำโชค บัวดวง 32'
นำโชค บัวดวง 33'

Remark :
4
พลากร  คล้ายทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
10
สุวิทย์  คงภักดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
14
กิตติธัช  คงชะวัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3
ณัฐพล  ตั่นมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ธีรพันธ์  สังข์แก้ว
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
13
นำโชค  บัวดวง
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
6
วิเชียร  ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
7
ดุสิต  พรหมอ่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
16
ปรีชา  กุลตัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
8
สุเจนต์  พรหมเหมือน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
18
ศุภกร  กตาธิการกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
45
พลัฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
19
ญาณวุฒิ  สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye