รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย E คู่ที่ 34
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
สายันห์ ผุดวัฒน์ 2'
วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์ 13'

ครึ่งหลัง
วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์ 21'
วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์ 22'
วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์ 39'

Remark :
15
นรินทร์  งามถ้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
23
นำโชค  คำสด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
18
วีระพัฒน์  ภูมิจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
8
สิทธิศักดิ์  บุญคุ้ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
7
เสริมศักดิ์  กรุดเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
9
เด่น  มีประวัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
1
ภัคพล  อั้นน้อย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
10
จิรวัฒน์  บุญเหลือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
14
มนตรี  พันธุ์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
99
ขจรพันธ์  พูนไชย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
6
นิคม  มีเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
12
ประทีป  เพียรสันเทียะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2
ศุภวัฒน์  อรรถเศรษฐากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
11
นิรันดร์  ทรัพย์สมบูรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3
สายันห์  ผุดวัฒน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4
จักรกฤษณ์  กิตติวงศาโรจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
21
อภิชาติ  วัฒิวรรณผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
2
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
สุรพงษ์ ทองเรือง 1'
สุรพงษ์ ทองเรือง 18'

ครึ่งหลัง
สัมพันธ์ ตาติวงศ์ 21'
วันเฉลิม ปัญญาดี 27'

ทำเข้าประตูตัวเอง
วันเฉลิม ปัญญาดี 38'

ใบเหลือง
กฤษดา ผาภูมิ 31'

Remark :
3
สุรพงษ์  ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
12
ชัยวิชิต  เพชรศิลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
5
ศรายุทธ  ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
4
ต่อลาภ  คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
1
อุทัย  พรมชนะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
6
สัมพันธ์  ตาติวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11
ไพฑูรย์  สุวรรณขจร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
14
ภูสิต  ปุกมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
13
ศุกรี  อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
9
กฤษดา  ผาภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
10
วันเฉลิม  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
8
พีระสันต์  กระต่ายทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
7
วัฒนา  วณิชชานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2
สุวินัย  เลาวิลาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye