รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย A คู่ที่ 33
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
4
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
นรเสฎฐ์ วิชัยพาณิชย์ 1'
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 8'

ครึ่งหลัง
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 28'
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 38'
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 27'
ศรีรัตน์ ฆ่องนอก 34'

ทำเข้าประตูตัวเอง
วาริท สิงห์ทอง 25'

ใบเหลือง
ทองอินทร์ สุยะทา 7'

Remark :
1
นิธิพันธ์  บุญเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
23
โยธิน  แพทย์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
9
นรเสฎฐ์  วิชัยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
13
ธงชัย  ทองแตง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
7
ศรีรัตน์  ฆ่องนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
22
สมพร  ธุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
11
ปวรปรัชญ์  ศิริทรัพย์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
10
เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
29
เอกชัย  แซ่คู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
55
นิสิต  ภูครองตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
18
เอกรัฐ  หล่อพิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
20
ศิริชัย  ต่อสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
33
มานะ  ศรีสาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
21
ทองอินทร์  สุยะทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
12
วาริท  สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
4
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
-
2
-
 
ครึ่งแรก
ฐิติพงศ์ พวงมาลัย 11'
ธนวัฒน์ จันทร์รอด 15'

ครึ่งหลัง
มนตรี แก้วปัญญา 26'

ใบเหลือง
ฐิติพงศ์ พวงมาลัย 40'
ศุภศักดิ์ นิปิ 25'

Remark :
18
ขจรศักดิ์  สิทธิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
32
ธีรพงษ์  ตรางา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
8
ฐิติพงศ์  พวงมาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
5
ปราโมช  ดัชนีย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
13
เทพทัต  พรศิริญาณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
7
ธนวัฒน์  จันทร์รอด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
31
สายัณท์  ยิ้มเผือก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
9
อรรถพล  พรมงคลเจริญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
21
สมเกียรติ  พูลทอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
31
วิฑูรย์  วงษ์อามาตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
25
ปองภพ  ยงทวี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
11
มนตรี  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
17
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
14
ศุภศักดิ์  นิปิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
30
อดิศักดิ์  สุมาลี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye