รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย B คู่ที่ 28
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
2
-
-
4
-
 
ครึ่งแรก
วีระยุทธ จันทร์คล้อย 3'
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย 18'

ครึ่งหลัง
วีระยุทธ จันทร์คล้อย 33'
วีระยุทธ จันทร์คล้อย 38'

ใบเหลือง
ภูชิต ทรัพย์เสริมสิน 36'
วีระยุทธ จันทร์คล้อย 15'
อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย 15'
อุเทน แตงโม 18'

Remark :
2
ชรินทร์  เหนี่ยงแจ่ม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10
เอกลักษณ์   ไผ่เจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
5
สืบพงศ์  ช้างบุญชู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
16
ไพโรจน์  รักษาศรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
13
ภูชิต  ทรัพย์เสริมสิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
11
วีระยุทธ  จันทร์คล้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
15
ประเสริฐ  เรืองกระโทก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
12
ศักดา  ดีมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
17
วรภบ  คำภิรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14
จักรพงศ์  พงศ์ธไนศวรรย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
8
ณัฏฐนันท์  ลมทวีวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9
สาโรจน์  ทะสุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
4
อุเทน  แตงโม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3
อัครวัชร  เล่นวารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
1
พจน์  เจริญพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
6
อภิสิทธิ์  น้ำประสานไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
-
-
-
1
2
 
ครึ่งแรก
ทรรศนะ นวลสมศรี 4'
ยุทธนันต์ ปานสงฆ์ 16'

ใบแดง
สุริยะ เมืองสุวรรณ 40'
เอกชัย นุ่มเจริญ 33'

ใบเหลือง
จรัญ กุญชรินทร์ 32'

Remark :
7
สุริยะ  เมืองสุวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
14
ทรรศนะ  นวลสมศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
18
ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
5
ยุทธนันต์  ปานสงฆ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
17
เจริญ  สัณฐมิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
20
ชัยวัฒน์  พงศ์สุระโสภณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
15
เกียรติศักดิ์  ใบระเหม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
8
เอกชัย  นุ่มเจริญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
12
สุบรรณ  กูหมาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
9
อรุณ  พลอยมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
11
จรัญ  กุญชรินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
19
ธรรมศักดิ์  สงจร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
6
ธีรวิทย์  ทองรักษ์จันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
16
ชัยรัตน์  แซ่สุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
10
อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
4
ปรีชา  รัสมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
13
ธวัชชัย  ประดู่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye