รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย E คู่ที่ 25
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
3
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
พีระสันต์ กระต่ายทอง 18'

ครึ่งหลัง
พีระสันต์ กระต่ายทอง 33'
พีระสันต์ กระต่ายทอง 37'
ไพฑูรย์ สุวรรณขจร 21'

ใบเหลือง
กฤษดา ผาภูมิ 33'

Remark :
3
สุรพงษ์  ทองเรือง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
12
ชัยวิชิต  เพชรศิลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
5
ศรายุทธ  ตรีรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
4
ต่อลาภ  คำโย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
1
อุทัย  พรมชนะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
6
สัมพันธ์  ตาติวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
11
ไพฑูรย์  สุวรรณขจร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
14
ภูสิต  ปุกมณี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
13
ศุกรี  อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
9
กฤษดา  ผาภูมิ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
10
วันเฉลิม  ปัญญาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
8
พีระสันต์  กระต่ายทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
7
วัฒนา  วณิชชานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2
สุวินัย  เลาวิลาศ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
-
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ปาราเมศ บวรวงศ์กุล 18'
พงษ์พิทักษ์ เทียมทนงค์ 2'

Remark :
7
ปาราเมศ  บวรวงศ์กุล
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
11
วิษณุ  วิวัฒนานนท์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
2
รัตนะ  ปานเจริญ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
4
ศักดิ์สิทธิ์  พงษ์ดนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
12
นริส  ลำเลียงพล
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
10
อรรณพ  คุ้มวัน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
14
ยุทธนา  ไตรพรหม
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
8
คำรบ  เหลืองทอง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
13
เกียรติศักดิ์  ถึงสาคร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
9
พงษ์พิทักษ์  เทียมทนงค์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
1
ยุทธนา  ปานณรงค์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
3
รัตน์พงศ์  อินทองแก้ว
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
6
ชยพล  สอนมาก
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
5
มนตรี  ยะสาวงศ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
15
ยุทธนา  ปัญญาคำ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye