รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย A คู่ที่ 24
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
4
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
นรเสฎฐ์ วิชัยพาณิชย์ 14'

ครึ่งหลัง
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 31'
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 33'
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 37'
ศรีรัตน์ ฆ่องนอก 39'

ใบเหลือง
ปวรปรัชญ์ ศิริทรัพย์สกุล 14'

Remark :
1
นิธิพันธ์  บุญเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
23
โยธิน  แพทย์พิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
9
นรเสฎฐ์  วิชัยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
13
ธงชัย  ทองแตง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
7
ศรีรัตน์  ฆ่องนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
22
สมพร  ธุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
11
ปวรปรัชญ์  ศิริทรัพย์สกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
10
เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
29
เอกชัย  แซ่คู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
55
นิสิต  ภูครองตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
18
เอกรัฐ  หล่อพิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
20
ศิริชัย  ต่อสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
33
มานะ  ศรีสาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
21
ทองอินทร์  สุยะทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
12
วาริท  สิงห์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
4
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
3
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
อัยรัสต์ แกสมาน 2'

ครึ่งหลัง
วีระพล พุ่มพิทักษ์ 27'
จักรกฤช ศรีสังวาลย์ 40'
อัยรัสต์ แกสมาน 34'

Remark :
8
นพรัตน์  พวงยิ้มน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
11
นิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
20
พีรวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
19
วัฒนา  ทารอด
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
1
จักรี  ภวาภิรมย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
6
วิทยา  เภาจี๋
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
10
สุบิน  ยมบ้านกวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
9
รัชชานนท์  อ่ำทัพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
7
นิรันดร  ขุนณรงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
18
ธารา  จำเนียรดำรงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
31
วีระพล  พุ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
17
จักรกฤช  ศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
12
กำธร  เรืองทับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
88
วสัน  จันทร์มั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
22
ไกรสร  ภักดีโยธา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
14
อิทธิรัตน์  ทรัพย์มา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
13
อัยรัสต์  แกสมาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye