รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย H คู่ที่ 23
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
-
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์ 20'

ทำเข้าประตูตัวเอง
วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์ 18'

Remark :
เกรียงไกร  จริยะปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
9
วันชัย  ซันประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
13
รัฐ  กันภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
18
เจริญ  จารุรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
7
วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
14
เชฐ  ศรีแย้ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
1
นิสันติ  ศิลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
15
เขมา  แฉ่งฉายา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
96
วัชระ  เย็นเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
69
ปราโมทย์  ตงฉิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
8
พิศาล  ปานแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
10
สมบัติ  ไวยรัช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
12
บุรีรักษ์  สังข์คงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
อนุพงศ์ อารีรักษ์ 40'
ชนะพล เลี้ยงถนอม 31'

Remark :
51
ชนะพล  เลี้ยงถนอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
33
อลงกรณ์  กลิ่นทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
11
สมคิด  คุนาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
18
บุญอนันต์  ชื่อสุธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
14
อนุพงศ์  อารีรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
84
พิศาล  บุตรชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
7
บุญฤทธิ์  แก้วประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
15
ทศพล  คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5
สุขสันต์  กัลยาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
17
นพดล  นันทชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye