รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย D คู่ที่ 22
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
4
บูชา  ผกากรอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
1
จักรี  ถาวรบรรจบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
3
ชัยชุมพล  ชูราษฎร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
13
ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
27
พงษ์พันธ์  ราชภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
5
เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
19
รุ่งโรจน์  จีนด้วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
10
ศุภวัฒน์  จันทร์ปราง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
16
สันติ  การีสันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
20
อภิรัญธ์  จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
18
สุวรรณ  พรมเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
17
พีรศักดิ์  ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
25
นิคม  อ่อนสี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
12
สมชาย  ตุละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
1
-
 
ครึ่งหลัง
กฤษณะ จันทรโชติ 40'

ใบเหลือง
ประวิทย์ โสมีชัย 40'

Remark :
6
ธนกร  ทองดอนใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
10
กฤษณะ  จันทรโชติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
16
ภูเบศ  เหล็กผา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
45
เมธี  มาลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
18
บุรินทร์  กิมทรง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
30
สุรศักดิ์  ศรีพรหม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
14
ประวิทย์  โสมีชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
55
รัชพล  นิรารัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
9
มหาลาภ  ป้อมสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4
ทนงศักดิ์  สระทองยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
17
จันทร์ประดิษฐ์  บุญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
22
มานิตย์  รุ่งสว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
82
สาโรจน์  เริ่มดำริห์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
8
บุเรงนอง  จักรมุณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
21
นิรอมลี  มะกาเจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
27
ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
23
ทศพล  ศรีศรทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye