รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย H คู่ที่ 21
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
2
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ 15'

ครึ่งหลัง
พงศกร สุรินทร์ 23'
มนตรี แก้วอยู่ 30'

ใบเหลือง
มนตรี แก้วอยู่ 10'

Remark :
2
วิชย์พล  หาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
22
เทอดทูล  โตคีรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
14
ทัดมนู  โพธิสารัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
12
ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
6
ธีระยุทธ  ขอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1
วัชรวุธ  พุทธิรินโน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
8
พงศกร  สุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
4
พีรวัตร  ลือสัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
10
ธีรวุฒิ  ปิงยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
13
ธวัชชัย  ไชยลังการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
11
กำพล  จินตอมรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
16
นิพล  โนนจุ้ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
15
มนตรี  แก้วอยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
7
ก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
27
วิรยะ  เดชแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
17
คชรัตน์  ทองฟัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
1
-
 
ใบเหลือง
คมพันธ์ ชมสมุทร 17'

Remark :
58
อนิรุธ  เทียบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
18
ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
60
ปิยะชาติ  สิทธ์วิภูศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
13
โกษิต  จันทนสมิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
19
ประทีป  อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2
ปฐมพงศ์  จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
5
เกียรติยศ  สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
7
สุจิน  ยิ้มเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เกียรติพงษ์     ศรีจันทึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
66
อรรถพล  ช่วยค้ำชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
25
ยุทธนา  สรวลสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
21
ฉลอง  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
49
คมพันธ์  ชมสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
11
ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
9
ชัยวุฒิ   ชัยฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
22
นพกฤศณ์  ดำน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
24
ประสิทธิ์  แพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye