รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย D คู่ที่ 20
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
3
-
-
1
-
 
ครึ่งหลัง
ณรงค์ศักดิ์ ศิริธะโร 40'
ณรงค์ศักดิ์ ศิริธะโร 40'
สุเมธ โชติโรจน์ผล 28'

ใบเหลือง
วรัญญู ขวัญวิชา 5'

Remark :
5
พิศิษฐ์  เรืองน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
11
ณรงค์ศักดิ์  ศิริธะโร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
18
เจษฎา  เรืองเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
23
ธีรพัฒน์  อังศุสิงห์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
14
อภิชน  ศรีนวลขาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3
อภิชัย  นกแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
8
ศักดิ์นฤทธิ์  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7
ธรรมรัตน์  สภาผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
69
ดอน  จินทกำโพทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2
เอกสิทธิ  สรายุทธพิสัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
อัมรินทร์  แก้วของแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9
สุเมธ  โชติโรจน์ผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6
อดิเทพ  สว่างนิพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
28
ไชยยันต์  บัวเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
17
ประเดื่อง  ช่วยแจ้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13
สมเกียรติ  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
10
วรัญญู  ขวัญวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
1
มหาวิทยาลัยนครพนม
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
2
-
 
ครึ่งหลัง
วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล 38'

ใบเหลือง
ยอดเปรม ภูกำเนิด 40'
เศรษฐา สุขัน 29'

Remark :
21
ทินวุฒิ  วงศิลา
มหาวิทยาลัยนครพนม  
28
ประชาชาติ   อ่อนคำ
มหาวิทยาลัยนครพนม  
23
ไพฑูรย์  พวงยอด
มหาวิทยาลัยนครพนม  
5
ณัฐพงศ์  เขียวศรี
มหาวิทยาลัยนครพนม  
ไชยา  สอนไชยา
มหาวิทยาลัยนครพนม  
8
อดิเทพ  จันทร์แดง
มหาวิทยาลัยนครพนม  
ยอดเปรม  ภูกำเนิด
มหาวิทยาลัยนครพนม  
กฤตภาส  แก้วราชนิวงศ์
มหาวิทยาลัยนครพนม  
ปิยรัตน์  บุตรศรี
มหาวิทยาลัยนครพนม  
4
เศรษฐา  สุขัน
มหาวิทยาลัยนครพนม  
7
ปิยะพงษ์  นาไชย
มหาวิทยาลัยนครพนม  
69
สราวุธ  ชิตบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม  
กฤติเดช  รัตนโยธิน
มหาวิทยาลัยนครพนม  
สมโภชน์  อรรคนิตย์
มหาวิทยาลัยนครพนม  
11
ชาลี  บุญมา
มหาวิทยาลัยนครพนม  
ธนากร  กิตติธรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม  
9
วศินภัทร์  ปิยะพงศ์สกุล
มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye