รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย G คู่ที่ 19
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม 12'
สมศักดิ์ พวงใส 7'

ครึ่งหลัง
สมศักดิ์ พวงใส 33'

Remark :
23
ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
15
เฉลิม  ทองจอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
31
สามารถ  ยืนยงพานิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
12
ดุสิต  ฉลอมพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
20
ปรีชา  ปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
11
ประดิษฐ์  นารีรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
25
วิจิตร  ฤทธิธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
17
ขวัญ  พิกุลทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
1
เสน่ห์  ก้อล่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
9
วรวุฒิ  บุตรดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
13
วันชัย  เพ็งวัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
14
สมศักดิ์  พวงใส
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
10
ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
19
อนัน  หยวกวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
18
ยุทธนา  พันธ์มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
0
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

Remark :
89
ธนพล  สุนทรสุข
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
23
ฐาปกรณ์  อุ่นชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
27
ณัฐกร  วิทิตานนท์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
9
ธรรมรัตน์  วงศ์ต่อม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
28
ชัชชากุล  กาตาสาย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
19
สุชาติ  กะฉิม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
5
ดนุพล  วงศ์ไชย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
13
ณฐกร  มาไกล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
6
ณัฐพสิษฐ์  วงศ์ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
7
ณัฏฐกิตต์  แก้วจินดา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
18
วิชาญ  มูลจ้อย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
40
พีรพงษ์  เทพปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
12
นภสินธุ์  งามการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
33
รัฐภูมิ  ราชกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
16
ภาณุพันธ์  พรหมใจษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
15
พงษธร  อนุฤทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
14
ชูเกียรติ  น้อยฉิม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye