รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย C คู่ที่ 18
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
2
1
 
ใบแดง
วรายุทธ สืบสาย 40'

ใบเหลือง
วรายุทธ สืบสาย 38'
วรายุทธ สืบสาย 40'

Remark :
13
สุวิทย์  พรมมากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
8
อนุชิต  สุรทิพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
56
จิตรกร  สิริวัฒนากุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7
วรายุทธ  สืบสาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
88
ทรงวุฒิ  แก้ววิศิษฎ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6
เอกพงษ์  โฮมละคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
25
ธวัชชัย  สิงห์ทุย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
19
ปิยะพงษ์  โสนาคู
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
77
ปราโมทย์  ทุผิว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4
เอกอัมริน  อินดอนกอย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
1
ไชยวัฒน์  ศรีภักดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ 36'
สมนึก จันขุน 31'

Remark :
3
รตินันท์  เหลือมพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
14
ชยกฤต  เพชรช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
4
มงคล  กลิ่นทับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
15
สมนึก  จันขุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
30
วิชชุพงษ์   วิบูลเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
8
ปกิต  กำบุญมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
5
ธนากร  ภูเงินขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
10
ภาณุศักดิ์  มูลศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
93
ณรงค์ศักดิ์  โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
11
บัณฑิต  กฤตาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
91
รัฐพล  สมนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
17
รักชาติ  กลิ่นกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
18
เชิดศักดิ์   สุขศิริพัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
20
รพีพงศ์  เปี่ยมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
22
วินัย  มณีกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye