รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย G คู่ที่ 17
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
-
-
5
-
-
 
ครึ่งแรก
กิตติศักดิ์ คุ้มถนอม 17'

เตะจุดโทษ
กิตติศักดิ์ คุ้มถนอม 40'
วิศรุติ เยื่อใย 40'
เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง 40'
สารัช ดีงาม 40'
สำราญ สุขแสวง 40'

Remark :
8
สารัช  ดีงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
11
กิตติศักดิ์  คุ้มถนอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
15
วิศรุติ  เยื่อใย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3
สมชาติ  เกตุพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
7
เชาวฤทธิ์  พันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
29
สุชาติ  เพชรเทียนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
10
อาณัติ  หน่อทองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
20
สถาพร  จะนุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
14
บุรินทร์  นรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
36
สำราญ  สุขแสวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
-
-
4
-
-
 
ครึ่งแรก
ภูวนาถ คงวิจิตร 20'

เตะจุดโทษ
พลาพร ขุนทอง 40'
มาดล จรูญรัตน์ 40'
ปานเผด็จ นวนหนู 40'
ภูวนาถ คงวิจิตร 40'

Remark :
6
ยุทธพงษ์  ผลจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
3
กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
18
สานิตย์  ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
34
ภูวนาถ  คงวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
23
ปานเผด็จ  นวนหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
20
ธีรศักดิ์  มณีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ธนรักษ์  สอนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
21
อมรินทร์  ตินา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
16
นนทชัย  โมรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
สมชาย  บุญคงมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
5
พลาพร  ขุนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
7
ณรงค์  ด้วงทองกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
19
ชรินทร์  ฉวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
10
มาดล  จรูญรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
8
ฐากูร  ถาวรานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye