รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย C คู่ที่ 16
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
จีรศักดิ์ หอมหวล 7'

ครึ่งหลัง
ธีรศิลป์ วิชัย 33'

Remark :
3
ธีรศิลป์  วิชัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
14
จักรพงศ์  คิ้วดวงตา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5
ประภาส  เมธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
23
เติมพงศ์  เรียนแพง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6
มนตรี  จันต๊ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
16
สรพงษ์  บุญสิริ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
8
วีรยุทธ  พุทธโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4
จีรศักดิ์  หอมหวล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
11
ใด  สายแปง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
19
ปรัชญา  วุฒิอรรถสาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
18
นิติ  ชัยปัญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
7
กฤษดฎา  ซื่อสัตย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
13
ถิรพัฒน์  เมืองใจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
88
วีรวัฒน์  เทศเกตุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
21
รัฐพงษ์  บุญชูเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
9
พิทักษ์  เสพวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
16
ปรีชา  นามศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
ประมวล ชูรัตน์ 21'

Remark :
3
ประมวล  ชูรัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
6
อนุศักดิ์  สุคง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
9
ผดุง  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2
ฑีฆพันธุ์  เจริญพงษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
10
รัตนชัย  แช่มช้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
7
สินชัย  ขุนทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
16
สิทธิพร  จิตต์รักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
5
โยธิน  ศรีษะบาล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
11
ขรรค์ชัย  หงีเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
8
พิษณุ  วงศ์ยะรา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4
ธีรยุทธ  ขุนคต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye