รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย H คู่ที่ 15
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
3
-
-
 
ครึ่งแรก
พิศาล ปานแก้ว 8'

ครึ่งหลัง
ปราโมทย์ ตงฉิน 33'

เตะจุดโทษ
วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์ '
พิศาล ปานแก้ว '
สมบัติ ไวยรัช '

Remark :
เกรียงไกร  จริยะปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
9
วันชัย  ซันประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
13
รัฐ  กันภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
18
เจริญ  จารุรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
7
วีระยุทธ  รัตนศิริวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
1
นิสันติ  ศิลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
15
เขมา  แฉ่งฉายา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
96
วัชระ  เย็นเปรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
69
ปราโมทย์  ตงฉิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
8
พิศาล  ปานแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
10
สมบัติ  ไวยรัช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
12
บุรีรักษ์  สังข์คงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
2
-
-
 
ครึ่งแรก
ปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ 4'

ครึ่งหลัง
คมพันธ์ ชมสมุทร 39'

เตะจุดโทษ
คมพันธ์ ชมสมุทร '
สุจิน ยิ้มเนียม '

Remark :
58
อนิรุธ  เทียบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
18
ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
60
ปิยะชาติ  สิทธ์วิภูศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
13
โกษิต  จันทนสมิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
19
ประทีป  อยู่สถิตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
2
ปฐมพงศ์  จำนงค์ลาภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
5
เกียรติยศ  สามารถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
7
สุจิน  ยิ้มเนียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
เกียรติพงษ์     ศรีจันทึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
56
อรรถพล  ช่วยค้ำชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
25
ยุทธนา  สรวลสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
21
ฉลอง  อภิวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
49
คมพันธ์  ชมสมุทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
11
ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
9
ชัยวุฒิ   ชัยฤกษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
22
นพกฤศณ์  ดำน้อย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
24
ประสิทธิ์  แพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye