รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย H คู่ที่ 14
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
2
-
 
ครึ่งหลัง
ธีรวุฒิ ปิงยศ 38'

ใบเหลือง
ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ 35'
วิชย์พล หาสุข 13'

Remark :
2
วิชย์พล  หาสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
22
เทอดทูล  โตคีรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
14
ทัดมนู  โพธิสารัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
12
ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
6
ธีระยุทธ  ขอดแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1
วัชรวุธ  พุทธิรินโน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
8
พงศกร  สุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
4
พีรวัตร  ลือสัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
10
ธีรวุฒิ  ปิงยศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
13
ธวัชชัย  ไชยลังการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
11
กำพล  จินตอมรชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
16
นิพล  โนนจุ้ย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
15
มนตรี  แก้วอยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
7
ก่อเกียรติ  อ๊อดทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
27
วิรยะ  เดชแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
17
คชรัตน์  ทองฟัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
1
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
ทศพล คงกระพันธ์ 6'
บุญฤทธิ์ แก้วประชุม 20'

ครึ่งหลัง
ชนะพล เลี้ยงถนอม 40'

Remark :
51
ชนะพล  เลี้ยงถนอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
33
อลงกรณ์  กลิ่นทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
11
สมคิด  คุนาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
18
บุญอนันต์  ชื่อสุธรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
14
อนุพงศ์  อารีรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
47
อนันต์  บุญชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
10
สุริโย  ซันชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
หัสนัยน์  สุขธัญญาวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
84
พิศาล  บุตรชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
13
กิตติ  เสือแพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
8
พัฒนพงษ์  วงษ์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
4
สุรชาติ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
7
บุญฤทธิ์  แก้วประชุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
15
ทศพล  คงกระพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
5
สุขสันต์  กัลยาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
17
นพดล  นันทชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye