รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย D คู่ที่ 13
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
2
-
6
1
-
 
ครึ่งหลัง
ศักดิ์นฤทธิ์ สุขเจริญ 33'
สุเมธ โชติโรจน์ผล 28'

เตะจุดโทษ
สุเมธ โชติโรจน์ผล '
ธรรมรัตน์ สภาผล '
อัมรินทร์ แก้วของแก้ว '
อภิชน ศรีนวลขาว '
ประเดื่อง ช่วยแจ้ง '
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์ '

ใบเหลือง
วรัญญู ขวัญวิชา 34'

Remark :
5
พิศิษฐ์  เรืองน้อย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
11
ณรงค์ศักดิ์  ศิริธะโร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
18
เจษฎา  เรืองเพชร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
23
ธีรพัฒน์  อังศุสิงห์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
14
อภิชน  ศรีนวลขาว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
3
อภิชัย  นกแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
8
ศักดิ์นฤทธิ์  สุขเจริญ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
7
ธรรมรัตน์  สภาผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
69
ดอน  จินทกำโพทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
2
เอกสิทธิ  สรายุทธพิสัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
4
อัมรินทร์  แก้วของแก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9
สุเมธ  โชติโรจน์ผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
6
อดิเทพ  สว่างนิพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
28
ไชยยันต์  บัวเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
17
ประเดื่อง  ช่วยแจ้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
13
สมเกียรติ  จันทร์สว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
10
วรัญญู  ขวัญวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
7
2
-
 
ครึ่งแรก
บูชา ผกากรอง 9'

ครึ่งหลัง
ศุภวัฒน์ จันทร์ปราง 32'

เตะจุดโทษ
สุวรรณ พรมเขต '
บูชา ผกากรอง '
ชัยชุมพล ชูราษฎร์ '
ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว '
เกียรติศักดิ์ ทองอ่อน '
รุ่งโรจน์ จีนด้วง '
สันติ การีสันต์ '

ใบเหลือง
ศุภวัฒน์ จันทร์ปราง 4'
สมชาย ตุละ 37'

Remark :
4
บูชา  ผกากรอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
1
จักรี  ถาวรบรรจบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
3
ชัยชุมพล  ชูราษฎร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
5
ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
27
พงษ์พันธ์  ราชภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
20
เกียรติศักดิ์  ทองอ่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
19
รุ่งโรจน์  จีนด้วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
13
ศุภวัฒน์  จันทร์ปราง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
12
สันติ  การีสันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
18
อภิรัญธ์  จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
16
สุวรรณ  พรมเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
17
พีรศักดิ์  ชูส่งแสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
25
นิคม  อ่อนสี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
10
สมชาย  ตุละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye