รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย G คู่ที่ 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
1
-
3
1
-
 
ครึ่งแรก
ธรรมรัตน์ วงศ์ต่อม 18'

ครึ่งหลัง
ณฐกร มาไกล 27'

เตะจุดโทษ
ฐาปกรณ์ อุ่นชัย '
ธรรมรัตน์ วงศ์ต่อม '
ภาณุพันธ์ พรหมใจษา '

ใบเหลือง
ฐาปกรณ์ อุ่นชัย 29'

Remark :
89
ธนพล  สุนทรสุข
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
23
ฐาปกรณ์  อุ่นชัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
27
ณัฐกร  วิทิตานนท์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
9
ธรรมรัตน์  วงศ์ต่อม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
28
ชัชชากุล  กาตาสาย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
19
สุชาติ  กะฉิม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
5
ดนุพล  วงศ์ไชย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
13
ณฐกร  มาไกล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
6
ณัฐพสิษฐ์  วงศ์ประเสริฐ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
7
ณัฏฐกิตต์  แก้วจินดา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
18
วิชาญ  มูลจ้อย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
40
พีรพงษ์  เทพปัญญา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
12
นภสินธุ์  งามการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
33
รัฐภูมิ  ราชกิจ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
16
ภาณุพันธ์  พรหมใจษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
15
พงษธร  อนุฤทธิ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
14
ชูเกียรติ  น้อยฉิม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
-
-
4
1
-
 
ครึ่งแรก
ณรงค์ ด้วงทองกุล 9'
ยุทธพงษ์ ผลจันทร์ 15'

เตะจุดโทษ
พลาพร ขุนทอง '
มาดล จรูญรัตน์ '
ปานเผด็จ นวนหนู '
ภูวนาถ คงวิจิตร '

ใบเหลือง
พลาพร ขุนทอง 11'

Remark :
6
ยุทธพงษ์  ผลจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
3
กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
18
สานิตย์  ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
34
ภูวนาถ  คงวิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
23
ปานเผด็จ  นวนหนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
29
ธีรศักดิ์  มณีรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ธนรักษ์  สอนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
21
อมรินทร์  ตินา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
16
นนทชัย  โมรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
สมชาย  บุญคงมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
5
พลาพร  ขุนทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
7
ณรงค์  ด้วงทองกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
กิตติพิชญ์  โสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
19
ชรินทร์  ฉวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
10
มาดล  จรูญรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ชัยณรงค์  พูลสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
8
ฐากูร  ถาวรานุรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye