รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย C คู่ที่ 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
2
4
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
รตินันท์ เหลือมพล 9'
เชิดศักดิ์  สุขศิริพัฒนพงศ์ 14'

ครึ่งหลัง
ณรงค์ศักดิ์ โยธา 22'
รพีพงศ์ เปี่ยมสุวรรณ 25'
สมนึก จันขุน 38'
สมนึก จันขุน 38'

Remark :
3
รตินันท์  เหลือมพล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
14
ชยกฤต  เพชรช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
4
มงคล  กลิ่นทับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
15
สมนึก  จันขุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
30
วิชชุพงษ์   วิบูลเจริญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
8
ปกิต  กำบุญมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
5
ธนากร  ภูเงินขำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
10
ภาณุศักดิ์  มูลศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
93
ณรงค์ศักดิ์  โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
11
บัณฑิต  กฤตาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
99
รัฐพล  สมนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
17
รักชาติ  กลิ่นกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
18
เชิดศักดิ์   สุขศิริพัฒนพงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
20
รพีพงศ์  เปี่ยมสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
22
วินัย  มณีกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
1
-
 
ครึ่งหลัง
ประมวล ชูรัตน์ 33'

ใบเหลือง
พิษณุ วงศ์ยะรา 31'

Remark :
3
ประมวล  ชูรัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
6
อนุศักดิ์  สุคง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
9
ผดุง  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
2
ฑีฆพันธุ์  เจริญพงษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
10
รัตนชัย  แช่มช้อย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
7
สินชัย  ขุนทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
16
สิทธิพร  จิตต์รักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
5
โยธิน  ศรีษะบาล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
11
ขรรค์ชัย  หงีเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
8
พิษณุ  วงศ์ยะรา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4
ธีรยุทธ  ขุนคต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye