รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย F คู่ที่ 6
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงยิมเนเซียม มอ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
-
-
-
-
-
 
ทำเข้าประตูตัวเอง
อาคม กลมเกลี้ยง 19'

Remark :
จุมภฏ  อินทรนัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
18
เฉลิมเกียรติ  แก้วคุ้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
10
ยงยุทธ  ดอนแนไพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
9
ปฐมพัฒน์  สุภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
21
สุรชัย  จอกโคกกรวด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5
เสน่ห์  ประชากลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
11
เมธี  ประสมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
7
ยุทธนา  กระจายกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
22
อุทิศ  ใจหาญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
14
อาคม  กลมเกลี้ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
8
วีระศักดิ์  นามมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
75
ณัฐวุฒิ  แก้วพิทูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
17
ธีระนิตย์  นามกุณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
-
1
-
-
-
-
 
ครึ่งหลัง
วัฒนชัย หาทรัพย์ 35'

Remark :
3
ทศพล  อินทประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
9
ปิยะ  ศรีฉ่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
14
พงษ์ธร  เซี่ยงเห็น
มหาวิทยาลัยมหิดล  
2
มานพ  เลิศภัทรวรชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
15
ประวิทย์  ไชยชุมภู
มหาวิทยาลัยมหิดล  
8
กิตติศักดิ์  หารน้อย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
10
เจริญ   ชื่นระรวย
มหาวิทยาลัยมหิดล  
12
บุญสม  นาคถนอม
มหาวิทยาลัยมหิดล  
13
กันต์ธีร์  ธนสารประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
1
พสิน  พรหมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดล  
4
ศรีหราช  แสนท้าว
มหาวิทยาลัยมหิดล  
7
วัฒนชัย  หาทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
6
วิสรรณ์  ภูฆัง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
11
สัญญา  หิรัญสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล  
5
อานนทศิลป์  สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye