รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

รายการ ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก สาย A คู่ที่ 1
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามฟุตซอล มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
5
-
-
-
-
-
 
ครึ่งแรก
จักรกฤช ศรีสังวาลย์ 3'
ธารา จำเนียรดำรงการ 16'
นพรัตน์ พวงยิ้มน้อย 26'
วิทยา เภาจี๋ 9'
อัยรัสต์ แกสมาน 11'

Remark :
นพรัตน์  พวงยิ้มน้อย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
นิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พีรวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วัฒนา  ทารอด
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จักรี  ภวาภิรมย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยา  เภาจี๋
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
สุบิน  ยมบ้านกวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
รัชชานนท์  อ่ำทัพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
นิรันดร  ขุนณรงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ธารา  จำเนียรดำรงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วีระพล  พุ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จักรกฤช  ศรีสังวาลย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
กำธร  เรืองทับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วสัน  จันทร์มั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อัยรัสต์  แกสมาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
ครึ่งแรก
ครึ่งหลัง
ต่อเวลา
จุดโทษ
Fouls
1
-
-
-
1
-
 
ครึ่งแรก
ธนวัฒน์ จันทร์รอด 8'

ใบเหลือง
ธนวัฒน์ จันทร์รอด 5'

Remark :
ขจรศักดิ์  สิทธิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ธีรพงษ์  ตรางา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ฐิติพงศ์  พวงมาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปราโมช  ดัชนีย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เทพทัต  พรศิริญาณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ธนวัฒน์  จันทร์รอด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สายัณท์  ยิ้มเผือก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
อรรถพล  พรมงคลเจริญ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สมเกียรติ  พูลทอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
วิฑูรย์  วงษ์อามาตย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ปองภพ  ยงทวี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มนตรี  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ศุภศักดิ์  นิปิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
อดิศักดิ์  สุมาลี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
a.e.t. - After extra time
PSO - Penalty shoot-out
GK - Goalkeeper
N - Not eligible to play
I - Injured
A - Not present
nn- - Time when player substituted out
nn+ - Time when player substituted in
+ - Additional time (period follows)
Y - Yellow Card
R - Red Card
ชนะ Bye - ชนะ Bye