รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M56 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 56
วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
 
   
 
เตะจุดโทษ
สุชาติ บินโต๊ะหีม '
เปาวฤทธิ์ ยุโส้ '
วิโรจน์ สุวรรณรัตน์ '
จารึก สระอิส '

ใบเหลือง
แวซอเฮาะ แวอุเซ็ง 28'

Remark :
4
อานนท์ๅ  เหมือนกู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5
ทวีพงษ์  ยุนุ๊
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
สุชาติ  บินโต๊ะหีม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตูแวยูโซะ  กูจิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
99
ศักรินทร์  ชนประชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิพงษ์  แสงมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
คงศักดิ์  จะวะนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
จารึก  สระอิส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
พิเชฐร  วิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47
สมพงศ์  จิตเลขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นิกิต  ติเอียดย่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
วรพธร  แซ่ชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
สมคิด  ถาวรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
ศิริศักดิ์  แก้วฉิมพลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46
สาคร  หังสพฤกษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
70
วิโรจน์  สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
อิสมะแอ  วานิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
อาลีหย๊ะ  แวดอเลาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
ศักดิ์ชัย  นาทอภินันท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
แวซอเฮาะ  แวอุเซ็ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
เปาวฤทธิ์  ยุโส้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
รอซาลี  เจะเละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88
เจ๊ะอุสมัน  เจ๊ะปอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
กฤษฎา  แซ่แต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
เชาวน์เลิศ  ล้อมลิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
5
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
   
 
เตะจุดโทษ
อธิพงษ์ เพช็ชรเกิด '
ไพศาล จี้ฟู '
พิเชษฐ์ ชัยเลิศ '
ทวี เสรีวาศ '
อภิชาต ศรีวัฒนกูล '

ใบเหลือง
พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 43'

Remark :
3
อธิพงษ์  เพช็ชรเกิด
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
ณัฐภูมิ  จันทราช
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
อรรถพล  มณเฑียร
มหาวิทยาลัยพะเยา
15
อภิรักษ์  วงษ์เหมภูมิ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
กฤษดา  ตามประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
28
นิรุฬภ์  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยพะเยา
18
อุดม  งามเมืองสกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
ไพศาล  จี้ฟู
มหาวิทยาลัยพะเยา
25
เกรียงไกร  แถบคำ
มหาวิทยาลัยพะเยา
22
พฤทธพงค์  รัตนพัทธยากร
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
อภิชาต  ศรีวัฒนกูล
มหาวิทยาลัยพะเยา
23
ณัฐวุฒิ  เมืองมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
26
สุทธิชัย  ศิรินวล
มหาวิทยาลัยพะเยา
9
ชัชพงศ์  ภาชนะพรรณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
20
ทวี  เสรีวาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
14
พิเชษฐ์  ชัยเลิศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
8
ณัฐวุฒิ  สัพโส
มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม