รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M55 รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 55
วันที่
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 1 สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
 
   
 
ครึ่งแรก
เศรณี พิมพา 7'

Remark :
4
สันติ  ฤาชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
ณัฐพล  โพธิ์งาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
เศรณี  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
31
ชิงชัย  ทาดาหา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
ศุภกานต์  พันธ์โสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23
ทรงกรด  พิมพ์พันธ์กุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
สาคร  พิมพา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24
จาตุรงค์  โสดาสร้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
สีสุก  เพียจันทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25
ภิญโญ  นามพรมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22
ณรงค์  ทาบุราณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30
สมชาย  ม่วงนิล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21
สุพจน์  แสนสีลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
ปาพจน์  พันตาเอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
สุรศักดิ์  ไทยน้อย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
บุญยิ่ง  แสงฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27
ธนภาค  สุขสิทธิกาญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
ศุภกร  อภิญญานนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
ธีระพงษ์   หงอกสิมมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29
สำราญ  สนิทนิตย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
สุวัฒนา  กลิ่นศรีสุข
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16
อภินันท์  จันทดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
 
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
 
ครึ่งแรก
อัศวิน ทับทิมแท้ 5'
อภิชาติ วัฒิวรรณผล 6'

ครึ่งหลัง
ชำนาญ เชื้อชวด 54'
อรรถพล พิมพ์ไทย 56'

ใบเหลือง
จักรพันธ์ ส่งสาย 66'

Remark :
4
อรรถพล  พิมพ์ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
ชำนาญ  เชื้อชวด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13
วีระพัฒน์  ภูมิจันทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55
บุญชิต  ถีระพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
สิทธิศักดิ์  บุญคุ้ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22
ก่อเกียรติ  พรหมขจร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26
จตุพร  ขำศิริ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25
สุทธิพงษ์  ชมบุญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14
มนตรี  พันธุ์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
นิคม  มีเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21
กฤษณะ  ประชุมชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29
ประชา  นิลบุศย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
อัศวิน  ทับทิมแท้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
ศุภวัฒน์  อรรถเศรษฐากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34
ธีรศักดิ์  งอกศักดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
จักรพันธ์  ส่งสาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
อภิชาติ  วัฒิวรรณผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม