รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M42 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 42
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 5 สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมือง นาสาร (สนามฟุตบอลบ้านห้วยมุด) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
 
   
 
ครึ่งแรก
ณัฏฐนันท์ ลมทวีวงศ์ 32'

ครึ่งหลัง
ธนนท์ ชมเพ็ญ 44'
ธนนท์ ชมเพ็ญ 53'
ธนนท์ ชมเพ็ญ 55'

ใบเหลือง
ธนนท์ ชมเพ็ญ 73'
นราทร แก้วโชติช่วงกูล 33'

Remark :
5
อาทิตย์  หล้าเที่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
จตุพล  กล้วยแดง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19
นิวัฒน์  พงษ์ทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23
นที  ขวัญรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
สมศักดิ์  กระฉ่อนวงค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
นราทร  แก้วโชติช่วงกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
ศิริวัฒน์  ทรวดทรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
วีระยุทธ  จันทร์คล้อย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
นพดล  พิฬารัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
ฐานวุฒิ  เนื้อแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
นคร  ขันทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
สัตยา  บุญอินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
กำชัย  มนัส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
จตุพงษ์  ทองสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29
ทองรัตน์  ยะกุณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
ณัฏฐนันท์  ลมทวีวงศ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
รณธิชัย  เชื้อวงษ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
ขวัญชัย  วิเศษสุมน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18
วรรณดารา  อินทรปัญญา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16
อุเทน  แตงโม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
ธนนท์  ชมเพ็ญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
อเนกพล  เกื้อมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
   
 
ใบเหลือง
อ๊อด ศรีมะณี 19'

Remark :
2
พชร  ทองอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
อ๊อด  ศรีมะณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
อภิรักษ์  คำเสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
เอกชัย  ต้นโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
กนกศักดิ์   ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
ณรงค์เดช  วิลามาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
กิติศักดิ์  ขันอาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
อัศวิน  บุญมั่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
กฤษกร  ปรัชญอภิบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
56
ไพวุฒิ  ลังกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
สงวนศักดิ์  ศรีพลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
57
สุรพล  ซาเสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
51
ธรรมรักษ์  ละอองนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
59
ประสิทธิ์  แก้วนก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม