รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M41 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 41
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
 
   
 
ครึ่งหลัง
แวซอเฮาะ แวอุเซ็ง 71'
สาคร หังสพฤกษ์ 48'

เตะจุดโทษ
แวซอเฮาะ แวอุเซ็ง '
สุชาติ บินโต๊ะหีม '
เปาวฤทธิ์ ยุโส้ '
จารึก สระอิส '

ใบเหลือง
จารึก สระอิส 41'
สุชาติ บินโต๊ะหีม 43'

Remark :
5
ทวีพงษ์  ยุนุ๊
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3
สุชาติ  บินโต๊ะหีม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ตูแวยูโซะ  กูจิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48
วุฒิพงษ์  แสงมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13
คงศักดิ์  จะวะนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23
จารึก  สระอิส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
24
พิเชฐร  วิจิตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
47
สมพงศ์  จิตเลขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19
วรพธร  แซ่ชี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22
สมคิด  ถาวรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14
ศิริศักดิ์  แก้วฉิมพลี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
46
สาคร  หังสพฤกษ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
70
วิโรจน์  สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20
อิสมะแอ  วานิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15
อาลีหย๊ะ  แวดอเลาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
21
ศักดิ์ชัย  นาทอภินันท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
แวซอเฮาะ  แวอุเซ็ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
เปาวฤทธิ์  ยุโส้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17
รอซาลี  เจะเละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
88
เจ๊ะอุสมัน  เจ๊ะปอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7
กฤษฎา  แซ่แต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18
เชาวน์เลิศ  ล้อมลิ้ม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
3
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
   
 
ครึ่งแรก
ภาณุวัฒน์ ช่วยอนันต์ 11'

ครึ่งหลัง
เอกชัย นุ่มเจริญ 57'

เตะจุดโทษ
วิชชุกร ด่านเดชา '

ใบเหลือง
ปรีชา รัสมี 33'

Remark :
2
ทรรศนะ  นวลสมศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
วิชชุกร  ด่านเดชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
ภาณุวัฒน์  สวัสดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
ชัยวัฒน์  ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18
ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
ยุทธนันต์  ปานสงฆ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25
เจริญ  สัณฐมิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
ชัยวัฒน์  พงศ์สุระโสภณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
นิวัฒน์  คงปัญญา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
19
สัมพันธ์  คงเพ็ชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
เริงวุฒิ  เชาวลิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
เอกชัย  นุ่มเจริญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28
สุบรรณ  กูหมาด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
จรัญ  กุญชรินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
ธีรวิทย์  ทองรักษ์จันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26
ชัยรัตน์  แซ่สุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
ปรีชา  รัสมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
24
อาวุธ  แก่นเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
อุดมศักดิ์  ดรุมาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรกต  สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20
วิชัย  พลด้วง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
ภาณุวัฒน์  ช่วยอนันต์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
23
จำลอง  ภักดีวานิช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม