รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M40 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 40
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
 
   
 
ครึ่งหลัง
ชัยชุมพล ชูราษฎร์ 53'
ภูทัย เทียนกระสินธ์ 74'

ใบเหลือง
พงษ์พันธ์ ราชภักดี 34'

Remark :
4
ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34
สุรศักดิ์  เกตุบุญนาค
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
56
ชูเกียรติ  ชูสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
ชัยชุมพล  ชูราษฎร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
วิทยา  ศิริคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
27
พงษ์พันธ์  ราชภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22
ศุภเวทย์  สงคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
19
รุ่งโรจน์  จีนด้วง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
ศุภวัฒน์  จันทร์ปราง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
สันติ  การีสันต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
18
อภิรัญธ์  จันทร์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
49
พรเทพ  วิรัชวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
โกสินทร์  ทีปรักษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
50
อเนก  ไทยกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
อรรถพล  คงหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
เอกพงษ์  คงฉาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25
สุวรรณ  พรมเขต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
45
ภูทัย  เทียนกระสินธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17
สมชาย  ตุละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
 
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
   
 
ครึ่งแรก
โชคทวี นนท์ไพวัลย์ 9'

ครึ่งหลัง
กวีวัฒน์  ยอดเยี่ยม 64'
กวีวัฒน์  ยอดเยี่ยม 67'

Remark :
4
กวีวัฒน์   ยอดเยี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
ชุติพงศ์   เนตรพระ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
จิรพงษ์   เมฆเวียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12
สมนึก  จันขุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
วีระพงษ์   คมคาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22
รังสรรค์   นามวงศ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
21
ภูสิต  ถาดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
69
ศักดิ์ชัย   ศรีจันทร์ดำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
ภาคิไนย  ภูพวก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
20
ภานุมาศ   แสนพวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14
โชคทวี  นนท์ไพวัลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
19
สุประวัติ   โคตรจักร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
กิตติธร  กลางประพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10
วิทูรย์   สุกใส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15
รัฐพล  สมนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8
วินัย  มณีกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24
สรายุตร์   สวัสดิ์วงษ์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23
อภิวัฒน์   สวัสดิรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม