รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M39 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 39
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
สนาม 2 สนามกีฬากลาง จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
 
   
 
เตะจุดโทษ
สมคิด สวนศรี '
ประทีป พละเรือง '
มนูญ ใจสุข '
เอกรัฐ หล่อพิเชียร '

Remark :
1
ชวลิต  อินปัญโญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
ชเนรินทร์  รักสัตย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
ประทีป  พละเรือง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
51
แดนไกล  นุ่นสีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25
สมคิด  สวนศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
มนูญ  ใจสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
ศรีรัตน์  ฆ่องนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19
สิทธิกร  บุญจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
ณัฐพล  หาอุปละ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
นิธิวัฒน์  ชูสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17
พรเทพ  ไชยคง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
34
กิตติพงษ์  กิมะพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18
เอกรัฐ  หล่อพิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20
ศิริชัย  ต่อสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33
มานะ  ศรีสาเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
เกียรติศักดิ์  สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
 
1
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
   
 
เตะจุดโทษ
อัยรัสต์ แกสมาน '

ใบเหลือง
อัยรัสต์ แกสมาน 40'

Remark :
10
โกวิทย์  หลำชุ่ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
30
พีรวิทย์  ถวิลกลิ่นซ้อน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
จักรี  ภวาภิรมย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
23
ณรงค์วิทย์  ทัศนานุตริยกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
12
นรินทร์  จันทร์ผดุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
26
จักพงษ์  ส้มเอม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
29
สุบิน  ยมบ้านกวย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
นิรันดร  ขุนณรงค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
ธนาวิศุทธ์  ศิริทรัพย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16
ธารา  จำเนียรดำรงการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
24
อำนาจ  เกตุสม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
พิชิต  ผลอุดม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
พิชัย  ผลอุดม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
20
นฤพนธ์  ลิ่มมั่น
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
ยอดชาย  ชุ่มอินทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
22
สวิน  แจะจันทร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
วีระพล  พุ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
31
มาโนช  ลาวรรณา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
ศักดิ์ชาย  ปลื้มจิตต์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
21
ประเทือง  พันธุ์มา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
ธนรัตน์  พ่วงพร้อม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
27
สายันต์  พวงสุวรรณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
14
อัยรัสต์  แกสมาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
28
สุนทร  ญาติมาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม