รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M37 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 37
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
 
   
 
ครึ่งแรก
ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล 5'

เตะจุดโทษ
สังคม ไชยวารี '
วิชิต คงแจ่ม '

ใบเหลือง
ปรีดา มู่ฮำหมัด 48'
วิชิต คงแจ่ม 64'

Remark :
4
ณรงค์พงศ์  เพิ่มผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28
ทวีศักดิ์  ศรีผ่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26
สงกรานต์  คุ้มกลาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27
ปรีดา  มู่ฮำหมัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
54
แมน  แซ่กัวะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25
สุริยา  แก้วรอดฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
นรินทร์  สังข์หรุ่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
อรรถสิทธิ์  งามภักดิ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29
วรวุฒิ  กุลวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
ธวัชชัย  สัพโส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7
สุรเนตร  พิลาภ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23
ธีรัตม์  แสงแก้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21
พูนศักดิ์  ทิพย์ศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
นักรบ  เทียนปัญจะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24
มนัส  มะลิวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19
จอม  รื่นนุสาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18
วิชิต  คงแจ่ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
41
อุเทน  ชูแสง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
สังคม  ไชยวารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16
พิเชฐ  เล่าเปี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 
5
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
   
 
ครึ่งหลัง
ขรรค์ชัย หงีเจริญ 85'

เตะจุดโทษ
ไมตรี กุลบุตร '
ผดุง สุขเกษม '
โยธิน ศรีษะบาล '
ประมวล ชูรัตน์ '

ใบเหลือง
ขรรค์ชัย หงีเจริญ 61'

Remark :
2
วีรศักดิ์  ดาวเรือง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
ประมวล  ชูรัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
ชวลิต  อินธนู
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
28
วรวิทย์  ประรงค์ทอง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
25
มาโนช  เพ็ชรเอี่ยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
ผดุง  สุขเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
สุรธี  เกิดสินธุ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
นพวงศ์  สว่างเนตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
สาธิต  กีรติวิทยากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
27
ดำรงค์  พูลดำริห์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
23
อุทัย  อาภรณ์พงษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
รัชกาญจณาศ์  เครือวัลย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
สิทธิพร  จิตต์รักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
ไมตรี  กุลบุตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
ขุนแผน   แสงทุย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
โยธิน  ศรีษะบาล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26
ขรรค์ชัย  หงีเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
สุเมธ  กลิ่นหอม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
ธีรยุทธ  ขุนคต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
สุรพงศ์  โคตรสูงเนิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม