รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมชาย สาย สาย M33 รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 33
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
สนาม 4 สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
 
   
 
ครึ่งหลัง
พลากร คล้ายทอง 71'

เตะจุดโทษ
พลากร คล้ายทอง '
ปรีชา กุลตัน '
กิตติธัช คงชะวัน '
ศุภกร กตาธิการกุล '
วิเชียร ขุนเพชร '

ใบเหลือง
พลากร คล้ายทอง 81'
ปรีชา กุลตัน 40'

Remark :
4
พลากร  คล้ายทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
23
วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
15
ชำนาญ  ชินสีห์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
24
ชิโนรส  รุ่งสกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
30
จอมภพ  แววศักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10
สุวิทย์  คงภักดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14
กิตติธัช  คงชะวัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
ณัฐพล  ตั่นมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22
ภักดิ์  จองนุ้ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
6
วิเชียร  ขุนเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
21
เสริมศักดิ์  รัตนอุบล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
ดุสิต  พรหมอ่อน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
16
ปรีชา  กุลตัน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
สุเจนต์  พรหมเหมือน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
18
ศุภกร  กตาธิการกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
45
พลัฏฐ์  ยิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
25
บุญเลิศ   จันทระ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
19
ญาณวุฒิ  สุนทรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   
 
ครึ่งหลัง
พรชัย วิเศษบรรเทา 42'

เตะจุดโทษ
พรชัย วิเศษบรรเทา '
นรรถพล แสงขำ '
ศักดา หลังสัน '

ใบเหลือง
นรรถพล แสงขำ 77'
สถาน การัมย์ 57'
นันทชิต หมุดทอง 18'
สมชาติ บัวทอง 70'

Remark :
1
ณัฐวุฒิ  แสนเสนาะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ปัญจะ  ชื่นอารมณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
วุฒิชัย  มีเสน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
21
นันทชิต  หมุดทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22
สมชาติ  บัวทอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26
ณรงค์  กำเนิดเรือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
ถิร  ประเสริฐศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24
กิติพจน์  มนวรินทรกุล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27
สุพจน์  พจน์บัว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
ศักดา  หลังสัน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
กิตติพงษ์  ดาวแจ่ม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
29
สมัย  กองปัท
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
มานพ  จงน้อมกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
สถาน  การัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
พัลลภ  คงนุรัตน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16
ประจิตร์  สุดศรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25
อุดมเกียรติ  ศรีชนะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
พรชัย  วิเศษบรรเทา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30
อนันตเดช  ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
ปพณ  ปุณญะรักษิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20
บุญมี  พลดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
23
สมเดช  คงวิจิตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
วินิตย์  ทองชะอม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
นรรถพล  แสงขำ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
28
วีระพงษ์  ชาติไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม